Učebna

Anglická Výuka Efektivně

Výuka

Výuka angličtiny je koncipována pro dospělé zájemce o studium. Všechny kurzy probíhají ve Výukovém centru ZŠ Nerad v Dolní Lutyni.

Kurzy probíhají od roku 1999. Během této doby byl již několikrát otevřen kurz angličtiny pro úplné začátečníky, kteří se postupně dostali až na konverzační úroveň pokročilých studentů. Jednotlivé kurzy nejsou přerušovány a je možné se do kteréhokoliv z nabízených kurzů přihlásit i v průběhu roku. Kurzovné je pak zohledněno dle zbývajícího počtu lekcí v daném pololetí.

Individuální výuka v učebně je v současné době plně obsazena.

Výuka v době Covidové

Výuka v lednu 2021 bude alternativně nahrazena distanční výukou na Skype v běžných časech. Jakmile to situace dovolí, vrátí se výuka opět do učebny. Tímto děkuji všem svým studentům za trpělivost a ochotu přizpůsobit se dané situaci.

Aktuální kurzy

pro dospělé

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

STŘEDA

16:00 - 17:30

Aktuální počet studentů: 5

Počet volných míst: 5

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy II, NOVÉ VYDÁNÍ. V současné době procvičujeme používání opisných tvarů modálních sloves, které jsou předmětem 5. lekce. Dále procvičujeme používání základních časů - přítomný, budoucí, minulý a podmiňovací způsob. Rozšiřujeme slovní zásobu také četbou článků mimo učebnici.

Součástí výuky je také konverzace na úrovni mírně pokročilých a poslech audio či video nahrávek rodilých mluvčí.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ

STŘEDA

17:35 - 19:05

Aktuální počet studentů: 3

Počet volných míst: 3

Konverzace ve skupině na aktuální témata v neformální a přátelské atmosféře, poslech audio či video nahrávek rodilých mluvčí, rozbory poslechu, doplňování slovní zásoby. Lekce jsou vedeny téměř výhradně v angličtině, pouze gramatické jevy jsou vysvětleny v češtině.

ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

STŘEDA

19:10 - 20:40

Aktuální počet studentů: 6

Počet volných míst: 4

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy II, NOVÉ VYDÁNÍ. Zaměřujeme se především na procvičování konverzace v běžných situacích. Aktuálně se v lednu 2021 zabýváme 8. lekcí učebnice, kde probíráme předpřítomný čas prostý a následně i předpřítomný průběhový. U této problematiky se zdržíme o něco déle, abychom si tyto frekventované časy dobře osvojili.

Součástí výuky je také poslech audio či video nahrávek rodilých mluvčí.


Cena

Kurzovné pro všechny skupiny činí Kč 100,-- /osobu za vyučovací hodinu, přičemž běžná lekce má 2 vyučovací hodiny (tj. 2x45 minut). Platba se provádí předem na školní pololetí s ohledem na počet vyčerpaných lekcí z předchozího pololetí:

  • září - prosinec Kč 2600,-- (13 lekcí)
  • leden - červen Kč 3600,-- (18 lekcí)

Kurzovné individuální výuky v učebně činí Kč 300,--/osobu za 60minutovou lekci. Platba je uskutečněna na 10 lekcí předem, tj. Kč 3000,-- (10 lekcí).

Příslušnou částku student uhradí na základě vystavené faktury, kterou obdrží e-mailem.

První lekce nového studenta je ukázková a zdarma.

Studenti hradí pouze lekce, kterých se skutečně zúčastní.

Pokud se student lekce nemůže z vážných důvodů zúčastnit, oznámí svou neúčast lektorce minimálně den předem a jeho lekce je pak přesunuta na následující termín. V případě neomluvené absence student hradí lekci v plné výši.

Lektorka si vyhrazuje právo změnit čas a termín konání lekce. Tuto skutečnost oznámí studentům minimálně tři dny předem.

Fotogalerie

Provozovna: Dolní Lutyně, Bezručova 432, okr. Karviná

Děkuji Obecnímu úřadu v Dolní Lutyni za umožnění pronájmu učebny i za veškeré poskytované služby.

Pro zájemce o angličtinu v učebně

Volejte na tel.: 775 061 361 / Pište na e-mail: avecentrum@gmail.com

Použijte kontaktní formulář. Zavolám Vám, či odepíšu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ