Trocha černého anglického humoru

04.08.2021

...aneb jak co nejlépe využít anglický text

k obohacení své slovní zásoby

ve 3 krocích

Většina studentů se rozhodne učit angličtinu především kvůli cestování do zahraničí a také kvůli svým zkušenostem ze svých prázdninových cest, kdy je deprimuje skutečnost, že i Křováci v Africe či pouliční holiči v Asii hovoří plynule anglicky (pravda, občas za pomoci gest a mimiky).

Ať už je Vaše znalost angličtiny dobrá či mizivá, zcela jistě si pamatujete závěrečnou větu, kterou vždy pronáší kapitán letadla před přistáním: "Thank you for choosing our XY Airlines for your flight." (Děkujeme, že jste si pro svůj let vybrali naše aerolinky.)

A právě tato věta bude předmětem následující anekdoty s nádechem typického anglického humoru. Překlad do češtiny pak najdete na konci článku :-)

The Thames River, LONDON / Zdroj: www.london.ac.uk
The Thames River, LONDON / Zdroj: www.london.ac.uk

A plane, flying from Ottawa to London, began to lose altitude. The passengers became nervous and looked at each other uneasily.

"Ladies and gentlemen," announced the captain over the intercom, "I would like to share two pieces of news with you, one bad and one good.

Let us begin with the bad news: Our engines have failed and we will have to land at sea. 

The good news is that we can land on time.

Let me also suggest to you the following: Those of you who can swim, please climb onto the right wing and start swimming towards the shore. It is only two kilometres from here and you have a fair chance of survival.

And to you unlucky ones who cannot swim, let me thank you for flying with our airlines."

Zdroj: Anekdoty v angličtině, Zuzana Hamplová - Milan Židlický, Turnov 1997

Přejděme nyní k té, jak doufám, ještě zábavnější části - k práci s textem. Abychom jakýkoliv anglický text využili k obohacení své slovní zásoby co nejefektivněji, po přečtení postupujeme následovně:

  1. Vyhledáme v textu všechny slova, která jsou nám neznámá, anebo se kterými si nejsme jisti jejich významem, a podtrhneme je či jinak zvýrazníme. Vyhledáme ve slovníku jejich význam, necháme si je počítačem přečíst anglicky a výslovnost sami nahlas zopakujeme. Ideální je tato slova si také zapisovat do sešitu či souboru v počítači, včetně překladu, abyste se k nim mohli vracet.
  2. Celý text přečteme znovu, tentokrát nahlas. Pokud sami sebe slyšíme mluvit či číst anglicky, postupně si tak zvykáme na to, že v angličtině "zníme jinak" a tím se cvičíme, abychom neměli v praxi obavy anglicky mluvit, což bývá u většiny studentů nejtěžší oříšek. Ne nadarmo se říká, že kolik jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Být tak trochu Angličanem či Američanem je tedy třeba trénovat, a to NAHLAS. A navíc si procvičíme výslovnost nových slov v kontextu celého obsahu.
  3. A to nejlepší nakonec - celý text si nyní převykládáme svými slovy, jako kdybychom jej někomu vyprávěli - jak jinak než opět anglicky nahlas. Snažíme se přitom použít co nejvíce nových slov, které jsme se naučili, a co nejméně pokukovat do tištěného textu. Naprosto skvělé je, pokud se nám podaří pobavit anglickou historkou někoho ve svém okolí. Několikanásobně tak zvyšujeme šanci, že se nám nová slova uloží do dlouhodobé paměti. Bonusem je pak to, že s každým dalším článkem se zvyšuje naše sebevědomí a jistota v používání mluvené angličtiny.

A ještě slíbený překlad do češtiny:

Letadlo letící z Ottawy do Londýna začalo ztrácet výšku. Pasažérů se zmocnila nervozita a s obavami se dívali jeden na druhého.

"Dámy a pánové," oznámil kapitán do mikrofonu, "rád bych se s vámi podělil o dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou.

Začněme s tou špatnou zprávou: naše motory vypověděly službu a jsme nuceni přistát na moři.

Dobrá zpráva je, že přistaneme načas.

Dále bych vám rád doporučil následující: Vy, kteří umíte plavat, si prosím vystupte na pravé křídlo a začněte plavat směrem k pobřeží. Je od nás vzdáleno pouze dva kilometry a máte tedy slušnou šanci se zachránit.

A vám nešťastníkům, kteří plavat neumíte, mi nezbývá nic jiného než poděkovat, že jste využili služeb naší letecké společnosti.

Le Cordon Blue, OTTAWA / Zdroj: Twitter
Le Cordon Blue, OTTAWA / Zdroj: Twitter