Můžu věřit překladači?

13.07.2021

V úvodu musím důrazně varovat všechny studenty cizích jazyků: POUŽÍVÁNÍ PŘEKLADAČE PRO ZPRACOVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ VÝRAZNĚ PRODLUŽUJE DOBU STUDIA!!! Studenti tak podvádějí sami sebe a lektoři většinou poznají, že se jedná o internetový překlad. V reálném životě při konverzaci pak studentům chybí jak potřebná slovní zásoba, tak sebevědomí, které je pak závislé na používání překladače.

Za posledních 5 let se kvalita volně dostupných internetových překladačů výrazně zlepšila. Nicméně, důvěřovat překladači bezvýhradně se určitě nedá. Překladač může být jen pomocníkem pro ty, kdo mají pro angličtinu vyvinutý cit a na první pohled jim intuice napoví, když s daným překladem něco není v pořádku. Pak je zapotřebí prověřit překlad jinými cestami.

Jak tedy postupovat při použití internetového překladače pro překlad z češtiny do angličtiny? Tím nejznámějším a nejrozšířenějším je už dlouhá léta překladač Google Translate. K překladu používá americkou angličtinu, takže výsledek se může od té britské, která je v Evropě běžnější, poněkud lišit a někdy může i překvapit.

Pokud se některé přeložené slovo jeví podivně, je dobré jej prověřit:

a) V záložce Slovník na Seznamu, který pracuje převážně s britskou angličtinou.

b) Zadat dané slovo do příkazového řádku internetového vyhledávače a prověřit, v jakém kontextu se dané slovo vyskytuje v různých internetových příspěvcích. (Takto se mi podařilo velice rychle přeložit do angličtiny slovo specifické pro hornictví "odval", což je skládka uhelného odpadu.)

Nedávno se ovšem objevil nový "přemožitel" Google překladače, kterým je DeepL. Pro překlady a korektury překladů jej používám už pár měsíců a dávám palec nahoru i se smajlíkem. Opět musím upozornit, že ani zde se nelze na překlad plně spolehnout. Více se můžete dozvědět v podrobné recenzi na informačním portálu živě.cz.

Překladač celých souborů  (Translate Google) ve Wordu, Excelu, PowerPointu, v PDF formátu či jiných je ještě méně spolehlivý, ale pokud potřebujete znát obsah daného dokumentu jen zevrubně, rozhodně jej oceníte. Sama jsem jej velice často využívala v době, kdy jsem spolupracovala na projektu s Nizozemci a potřebovala jsem načíst desítky stránek interní dokumentace v holandštině. Stejně dobře mi tento překladač posloužil při spolupráci s italskými dobrovolnickými organizacemi.

Jednu velmi nepříjemnou zkušenost s využitím překladače jsem měla při spolupráci se španělskými institucemi, které však na anglické e-maily vůbec nereagovaly. Rozhodla jsem se tedy poslat jim znění e-mailu ve španělštině, a to výhradně pomocí internetového překladače (španělsky neumím ani slovo). Výsledek byl stejný, zpětná reakce žádná. Nakonec bylo třeba pozvat profesionální tlumočnici do španělštiny, která dané instituce ve Španělsku oslovila telefonicky. Při dotazu, proč tamní úředníci neodpověděli na naše e-maily, se dozvěděla, že ve Španělsku e-maily v angličtině většinou přesouvají hned do koše a ten e-mail přeložený do španělštiny překladačem byl tak hrubě a bezostyšně napsaný, že je to velice pohoršilo.

Je to tedy odstrašující příklad toho, jak dokáže umělá inteligence prokázat medvědí službu a jak je potřebné znát cizí jazyky. Možná jste se už sami v praxi přesvědčili o platnosti rčení: "Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem."

Na závěr si neodpustím uvést několik překladatelských perliček, které jsou schopny překladače vytvořit:

  • Nadpis kapitoly pojednávající o vodních plochách "Vodstvo", bylo přeloženo jako "Leadership", tedy vedení.
  • Popis obrázku kočky divoké byl přeložen jako "Wild duck", tedy kachna divoká.
  • Obec Podolí na Uherskohradišťsku bylo přeloženo jako "Village Podolí in Hungary", tedy obec/vesnice Podolí v Maďarsku.
  • Také jsem se pobavila, když jsem se z překladače dočetla, že na polích se můžeme běžně setkat s odstřelovačem obecným - míněno bylo s puštíkem obecným....
  • ... a že na okrajích beskydských lesů nám rostou jeřáby - míněny byly jeřabiny :-))

Buďme si tedy stále vědomi toho, že při používání překladačů je třeba být vždy obezřetný a že nejlepší je spolehnout se sám na sebe.